Zmiana stawek w Tabeli Opłat Ryczałtowych dla Sędziów, Obserwatorów i Delegatów