Wytyczne

Informacja dla sędziów – Extranet SMS

Katalog właściwych zachowań okołomeczowych sędziów i obserwatorów względem siebie

Ławka rezerwowych – postępowanie

Łączy Nas Piłka – uruchomienie portalu – komunikacja SMS

Noś emblemat

Sędziowski Kodeks Etyczny

Sprawdzanie licencji

Sprawozdania meczowe

Sprawozdania OZPN Krosno

Sugestia Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN

Uchwała nr 1/02/2011 Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 21/02/2011 r. w sprawie kosztów dojazdu na zawody.

Uchwała nr 84/III/2018 r. Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 22 marca 2018 w sprawie ustalenia zasad rozliczania delegacji sędziowskich przez OZPN w Krośnie w 2018r. (do pobrania w PDF)

Wskazówki dla Obserwatorów ver. 2016-1


W związku z powtarzającymi się przypadkami nieuzasadnionych wizyt, składanych przez nieuprawnione osoby w pomieszczeniach sędziowskich podczas zawodów piłkarskich, przypominam, że jedynymi osobami poza arbitrami, obserwatorami i delegatami, które mogą tam przebywać są kierownicy drużyn, z prawem wglądu do protokołów sędziowskich.

Nakazuję wszystkim sędziom prowadzącym zawody różnej kategorii i na różnym szczeblu rozgrywek aby stanowczo reagowali na próby wtargnięcia do pomieszczeń sędziowskich osób nieuprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem członków klubów oraz przedstawicieli Okręgów lub Podokręgów. Proszę również o przekazywanie informacji do Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie o wszelkich tego typu przypadkach negatywnych zachowań oraz próbach wywierania presji na sędziach ze strony działaczy, współpracowników związków, członków klubu, sponsorów, itp.

Zarząd KS OZPN w Krośnie, Przewodniczący KS OZPN w Krośnie


UCHWAŁA NR 49/07/2015 Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 10.07.2015 roku.

Działając na podstawie § 33 ust. 8 Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie Zarząd OZPN w Krośnie, w oparciu o § 13 pkt. 8. lit c , Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN na sezon 2015/2016 zobowiązuje się kluby do dostarczenia sędziemu przed meczem oprócz dokumentów wymienionych w/w punkcie także dokumenty tożsamości z aktualną fotografią wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania w zawodach we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych.

W przypadku braku zawodnika w momencie rozpoczęcia zawodów, dokument tożsamości kierownik drużyny dostarcza sędziemu w przerwie zawodów. Brak dokumentu tożsamości czyni zawodnika nieuprawionego i sędzia nie może go dopuścić do gry.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy kierownik drużyny, usunięty z ławki rezerwowych, może podpisywać załączniki, wyjaśniam:

Usunięcie kierownika drużyny z ławki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych jest wykluczeniem (czerwona kartka), ale oznacza jedynie pozbawienie prawa (bądź przywileju) do zajmowania miejsca na ławce przeznaczonej dla zawodników rezerwowych, i nie jest pozbawieniem funkcji kierownika drużyny. W związku z tym, jeżeli kierownik drużyny zostaje wykluczony (czerwona kartka) – podlega jurysdykcji Wydziału Dyscypliny, ale może podpisywać załączniki.


Informacja: „Podk. Związek Piłki Nożnej informuje, że od rundy wiosennej w ligach trampkarzy obowiązują zmiany lotne. Sposób ich przeprowadzania i odnotowywania w sprawozdaniach meczowych, jest taki sam jaki obowiązuje w ligach młodzików.” Podpisał  Przewodniczący Wydziału Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie – Piotr Pezdan.

Nie dotyczy rozgrywek prowadzonych przez OZPN Krosno.