Podsumowanie kar indywidualnych w polu karnym

  • SPA (ang. Stopping a Promising Attack) – jest to „przerwanie korzystnej akcji” i karane jest żółtą kartką.
  • DOGSO (ang. Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity) – jest to po prostu „pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki” i karane jest jak wiadomo czerwoną kartką.