09.06.2010 r. (środa)

Kl. „A” sen. – g. 18:00

Długie – Brzozovia                                                                       Dykas D., Majewski, Kołeczek

Łężyny – Świerzowa                                                                     Sokołowski St., Jakubiński, Węgrzyn

Kl. „B” sen. – g. 18:00 

Kopytowa – Czeluśnica                                                                   Aleksander, Dykas K., Ryndak A. – (dokończenie 13 minut)

Kl. „C” sen. – g. 18:00 

Trzcinica – Niegłowice                                                                   Śmietana B., Koszelnik, Sokołowski Kr.

02.06.2010 r. (sobota)

IV liga – g. 17:00

Przeworsk – Kańczuga                                                      Jakubiński, Aleksander, Dykas D.


03.06.2010 r. (niedziela)

Kl. „A” sen. – g. 16:30

Bażanówka – Polańczyk                                                      Nowosielski, Jakubiński, Dykas K.

Dukla – Głowienka                                                               Aleksander, Dykas D., Ryndak A.

Kl. „B” sen. – g. 15:00

Iwla – Równe                                                                         Piątek, Sokołowski Kr. – g. 16:30

Krempna – Tarnowiec                                                         Sokołowski St., Jarek – Kotań

Brzyska – Dębowiec                                                             Dykas J., Podgórski – w Kłodawie

Osobnica – Szebnie                                                               Majewski, Rak

Hankówka – Warzyce                                                           Węgrzyn, Zych

Nienaszów – Czeluśnica                                                      Tyrcha, Kozioł

Kl. „C” sen. – g. 14:00

Trzcinica – Święcany                                                            Śmietana B.

Nowy Glinik – Osiek Jasielski                                                     Witkoś

Łubienko – Moderówka                                                      Malikowski

Brzezówka – Niepla                                                             Kołeczek, Gajda

29.05.2010 r. (sobota)

IV liga – g. 11:00

Ropczyce – Nisko                                                              Jakubiński, Aleksander, Dykas D.

Kl. „A” jun. i tr. – g. 12:00 i 14:00

Kołaczyce – Osobnica                                                       Piątek, Jarek

Szebnie – Kobylany                                                           Gajda, Tyrcha

Dębowiec – Łężyny                                                           Nowosielski, Sokołowski Kr.

Kl. „B” jun. – g. 14:00

Bieździedza – Trzcinica                                                     Majewski

Łubienko – Chlebna                                                           Śmietana B.


30.05.2010 r. (niedziela)

Kl. „A” sen.

Iwonicz – Zarszyn                                                                  Dykas D., Jakubiński, Węgrzyn – g. 11:00

Krościenko – Kobylany                                                           Sokołowski St., Aleksander, Dykas J. – g. 15:00

Kl. „B” sen.

Chorkówka – Jabłonica                                                           Nowosielski, Gajda, Rak – g. 11:00

Iwla – Lubatówka                                                                   Węgrzyn,Jakubiński, Dykas D. – g. 16:30

Kl. „C” sen. – g. 13:00

Dobieszyn – Chlebna                                                             Aleksander, Dykas J., Sokołowski St. – g. 11:00

Święcany – Niepla                                                                  Piątek, Ryndak A., Zych – w Siepietnicy

Niegłowice – Brzezówka                                                           Witkoś, Malikowski, Sokołowski Kr.

Podk. liga jun. mł. B i tr. st. – g. 11:00 i 13:00

Czarni Jasło – Stal Stalowa Wola                                              Majewski, Jarek, Kozioł – ul. Śniadeckich

Podk. liga tr. mł. i młodz. st. – g. 11:00 i 13:00

Czarni Jasło – Stal Rzeszów                                                           Tyrcha, Śmietana, Podgórski – ul. Sportowa


31.05.2010 r. (poniedziałek)

Kl. młodzików – g. 16:30

Skołyszyn – Dukla                                                                          Kołeczek

Czeluśnica – Święcany                                                                Witkoś

26.05.2010 r. (środa)

Klasa okręgowa sen. – g. 18:00

Strachocina – Uherce                                         Aleksander, Dykas J., Węgrzyn

Klasa „A” sen. – g. 18:00

Jasionka – Głowienka                                        Nowosielski, Sokołowski St., Śmietana B.

Klasa „B” sen. – g. 18:00

Guzikówka – Jasionów                                       Jakubiński, Majewski, Rak – oś. Guzikówka

Kopytowa – Osobnica                                         Witkoś, Tyrcha, Jarek

Klasa „C” sen. – g. 18:00

Nowy Glinik – Brzezówka                                   Dykas K., Gajda, Kozioł

Moderówka – Niepla                                           Piątek, Malikowski, Podgórski

22.05.2010 r. (sobota)

Podkarpacka Liga Młodz. Młodsz. – g. 11:00

Szóstka Jasło – Stal II Mielec                                    Majewski, Jarek, Kozioł

Kl. „A” jun. i tr. – g. 12:00 i 14:00

Święcany – Nienaszów                                                Dykas J., Węgrzyn – w Siepietnicy

Osobnica – Nowy Żmigród                                        Tyrcha, Kołeczek

Brzyska – Potok                                                           Dykas D. – g. 12:00 tylko jun.

Łężyny – Szebnie                                                          Aleksander, Sokołowski Kr.

Kl. „B” jun. – g. 14:00

Błażkowa – Faliszówka                                               Malikowski

Czeluśnica – Żeglce                                                      Śmietana B.

Trzcinica – Kopytowa                                                  Rak

Mrukowa – Łubienko                                                  Sokołowski St.


23.05.2010 r. (niedziela)

Kl. „A” sen. – g. 16:30

Kobylany – Głowienka                                                  Dykas K., Jakubiński, Nowosielski

Kl. „B” sen. – g. 11:00

Nienaszów – Warzyce                                                   Gajda, Dykas J., Rak – g. 16:30

Brzyska – Kopytowa                                                      Majewski, Jarek, Ryndak A. – w Kłodawie

Krempna – Łęki Dukielskie                                         Sokołowski St., Piątek, Malikowski – g. 14:00 Kotań

Draganowa – Zręcin                                                      Nowosielski, Jakubiński, Dykas K. – g. 11:00

Kl. „C” sen. – g. 13:00

Chlebna – OKS Krosno                                                   Tyrcha, Kołeczek, Podgórski – g. 11:00

Niepla – Osiek Jasielski                                                  Witkoś , Kozioł, Zych

Trzcinica – Niegłowice                                                     Śmietana B., Koszelnik, Sokołowski Kr.


24.05.2010 r. (poniedziałek)

Kl. młodzików – g. 16.00

Święcany – Lubatowa                                                         Ryndak A. – w Siepietnicy

Kołaczyce – Czeluśnica                                                       Podgórski

15.05.2010 r. (sobota)

Podkarpacka liga juniorów młodszych B i trampkarzy starszych – g. 11.00 i 13.00

Czarni Jasło – Stal Rzeszów                                    Dykas D., Rak, Sokołowski Kr. – ul. Sportowa

Klasa „A” juniorów i trampkarzy – g. 12:00 i 14:00

Nowy Żmigród – Kobylany                                        Aleksander, Malikowski

Kołaczyce – Szebnie                                                    Nowosielski, Zych

Dębowiec – Brzyska                                                    Sokołowski St., Kozioł

Klasa „B” juniorów – g. 14:00

Mrukowa – Chlebna                                                    Piątek – w Pielgrzymce


16.05.2010 r. (niedziela)

Klasa okręgowa sen. – g. 16:30

Strachocina – Uherce                                                  Aleksander, Dykas J., Węgrzyn

Klasa „A” sen.

Długie – Brzozovia                                                       Dykas D., Majewski, Kołeczek – g. 16:30

Jasionka – Głowienka                                                 Nowosielski, Sokołowski St., Śmietana B. – g. 13:00

Klasa „B” sen.

Guzikówka – Jasionów                                                Sokołowski St., Śmietana B., Nowosielski – g. 16:30 oś. Guzikówka

Kopytowa – Osobnica                                                   Witkoś, Tyrcha, Jarek – g. 13:00

Klasa „C” sen. – g. 13:00

Czerteż – Wzdów                                                            Dykas J., Węgrzyn, Aleksander

Pakoszówka – Trześniów                                              Kołeczek, Majewski, Dykas D. – g. 11:00 w Pobiednie

Moderówka – Niepla                                                     Piątek, Malikowski, Ryndak A. – g. 13:00

Podkarpacka liga trampkarzy młodszych i młodzików starszych – g. 11:00 i 13:00

Czarni Jasło – Siarka Tarnobrzeg                               Koszelnik, Rak, Podgórski – ul. Sportowa


19.05.2010 r. (środa)

Wszystkie mecze zaplanowane na 19.05.2010 r. zostały odwołane.

Klasa „B” sen.

Osobnica – Brzyska                                                        Tyrcha, Witkoś, Podgórski – g. 17:30

Kopytowa – Czeluśnica                                                  Aleksander, Dykas D., Ryndak A. – g. 17:00 (13 minut)

08.05.2010 r. (sobota)

Podk. liga młodz. młodsz. – g. 11:00

Szóstka Jasło – Resovia II                             Śmietana B., Jarek, Kozioł

Kl. „A” jun. i trampk. – g. 12:00 i 14:00

Łężyny – Kołaczyce                                          Tyrcha, Podgórski

Brzyska – Łęki Dukiel.                                     Dykas J., Rak

Święcany – Dębowiec                                       Sokołowski St., Malikowski – w Siepietnicy

Osobnica – Potok                                              Gajda – tylko juniorzy g. 12:00

Kl. „B” jun. – g. 14.00

Trzcinica – Faliszówka                                      Nowosielski

Bieździedza – Żeglce                                          Majewski

Błażkowa – Łubienko                                        Dykas K.


09.05.2010 r. (niedziela)

Kl. „A” sen. – g. 11.00

Iwonicz – Izdebki                                                 Dykas K., Nowosielski, Węgrzyn

Kl. „B” sen. – g. 13:00

Czeluśnica – Tarnowiec                                        Witkoś, Tyrcha, Rak – g. 16:30

Warzyce – Dębowiec                                              Dykas J., Gajda, Zych

Brzyska – Zręcin                                                     Piątek, Sokołowski St., Kozioł – g. 11:00 w Kłodawie

Osobnica – Łęki Dukiel.                                         Tyrcha, Kołeczek, Malikowski

Kl. „C” sen. – g. 13:00

Brzezówka – Święcany                                            Śmietana B., Rak, Ryndak A.

Niegłowice – Nowy Glinik                                      Dunaj, Sokołowski Kr., Jarek

Trzcinica – Łubienko                                              Koszelnik, Podgórski, Majewski

Podk. II liga jun. st. i jun. młodsz. – g. 11:00 i 13:00

Czuwaj – Kańczuga                                                 Jakubiński, Kopacz, Dykas D.


10.05.2010 r. (poniedziałek)

Kl. młodz. – g. 16.00

Kołaczyce – Dukla                                                     Węgrzyn

Skołyszyn – Czeluśnica                                            Koszelnik

Święcany – Jedlicze                                                 Piątek – w Siepietnicy


12.05.2010 r. (środa)

Kl. okręg. jun. i trampk. – g. 16.00 i 18.00

Sobniów – Odrzykoń                                                 Aleksander, Węgrzyn, Ryndak A.

Kl. „A” jun. i trampk. – g. 16:00 i 18:00

Święcany – Łężyny                                                      Piątek, Sokołowski Kr. – w Siepietnicy

Dębowiec – Szebnie                                                   Tyrcha, Zych

Brzyska – Osobnica                                                    Witkoś, Śmietana B.

Kl. „B” jun. – g. 17:00

Błażkowa – Chlebna                                                   Koszelnik

Mrukowa – Trzcinica                                                 Kołeczek – w Pielgrzymce