Kategorie
Aktualności

Opieka medyczna podczas zawodów

Sędziowie wypełniający pomeczowe sprawozdanie w nowym systemie Extranet na portalu pzpn24.pzpn.pl zobowiązani są do rzetelnego uzupełniania rubryki „obsługa medyczna” w której należy podać imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję medyka podczas zawodów oraz podać jej numer licencji.

W tym celu należy zwracać baczną uwagę na obsługę medyczną podczas zawodów. Wylegitymować jej przedstawiciela przed lub po zawodach, zapisać powyższe dane oraz nanieść je do systemu zgodnie ze stanem faktycznym.

W przypadku braku opieki medycznej zgodnie z §18 ust.8, sędzia nie dopuszcza do rozegrania zawodów.