Okólnik nr 15 – zmiany w PG 2019/2020

W załączeniu publikujemy najnowszy Okólnik nr 15 wydany przez IFAB, po postanowieniach z posiedzenia z dnia 11 marca br., które odbyło się w Zurychu.

Załącznik:

Okólnik nr 15 – zmiany w PG 2019/2020