Kategorie
Obsada 2015/16

Obsada 15 | 08.11.2015 r.

08.11.2015 r. (niedziela)

Kl. “A” sen. – g. 12:00

Zmiennica – Brzozovia                    Aleksander, Rak Sł., Kozioł

Bażanówka – Bezmiechowa                    Kolbusz, Kosiek, Rak Krz.

Kl. „B” sen. – g. 13:00

Pielnia – Olszanica                    Podgórski, Witkoś, Majewski

Komunikat: Przypomina się sędziom (członkom KFP) o obowiązku przesłania deklaracji na adres podany w piśmie znak: L.dz.KS-07/15.- z dnia 20.10.2015 r.
Sprawę proszę traktować jako bardzo pilną.