Noś emblemat

Przypomina się sędziom o obowiązku prowadzenia zawodów z emblematami sędziego piłki nożnej. Prowadzenie zawodów bez emblematu jest niedozwolone.

Nie stosowanie się do powyższego zapisu może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, ze wstrzymaniem obsady włącznie.