Kategorie
Aktualności

Nabór kandydatów na sędziów

Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie

ogłasza

NABÓR KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w zakładce – kurs sędziowski.

Podanie oraz oświadczenie kandydata o niekaralności prosimy składać do dnia 31.12.2015 r. na adres:

Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, skr. poczt. 109
38-400 Krosno