Kontrola licencji trenerskich

Sędziowie prowadzący zawody we wszystkich klasach rozgrywkowych zobowiązani są do kontrolowania licencji trenerskich oraz terminu ich ważności (jeżeli licencja utraciła ważność należy to odnotować w sprawozdaniu) przed zawodami oraz odpowiednią identyfikację trenerów podczas zawodów. Przypominamy, że trener prowadzący daną drużynę musi przebywać na obiekcie rozgrywania zawodów przez pełen okres ich trwania.

Wobec sędziów, którzy nie dopełnią obowiązku lub poświadczą nieprawdę zostaną wyciągnięte sankcje dyscyplinarne.