Konkluzje luty 2020

Podczas zgrupowania sędziów szczebla centralnego ustalono najnowsze konkluzje KS PZPN dot. spalonego, zagrania piłki ręką oraz zwalniania piłki rąk przez bramkarza.

Do pobrania:

Konkluzje Antalya luty 2020