Koniecznie opłać składkę – ostatnia możliwość 28 marca

Ostatni możliwy termin na uregulowanie składki FKSP upływa na najbliższym szkoleniu w dniu 28 marca. Wpłat należy dokonać u swoich kierowników grup szkoleniowych. Zostało niestety kilka osób, które jeszcze nie dokonały tej płatności, ważne aby tego dokonać, bo brak wpłaty może spowodować skreślenie z listy sędziów.

Jeszcze w tym tygodniu na naszej stronie opublikuje szczegółowy plan egzaminów dla sędziów klasy okręgowej oraz kandydatów do okręgówki planowanych na 16 kwietnia. Mamy zatem niespełna miesiąc na naukę przepisów gry, zmian i aktualizacji oraz odpowiednie przygotowanie fizyczne. Egzaminy sędziów klas A i B odbędą się w terminie późniejszym. Dodatkowo niebawem także na naszej stronie opublikuje zestaw pytań egzaminacyjnych innych ośrodków sędziowskich z Polski, które „są w obiegu” w ostatnim czasie.

źródło: kskrosno.pl


Materiały do nauki:

Przepisy Gry 2018/19

UNIFIKACJA Kolegium Sędziów

Okólniki

Regulamin rozgrywek seniorów

Regulamin rozgrywek młodzieżowych

Testy Szczebla Centralnego – Lato 2019

Test interwałowy

Testy

Powodzenia!