Kategorie
Aktualności

Komunikat Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN

Podkarpacki-ZPN

Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN przypomina wszystkim sędziom o prawidłowym  i terminowym wypełnianiu sprawozdań z zawodów. Regulamin Rozgrywek Podkarpackiego ZPN w § 13 stanowi:

„Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W ligach prowadzonych w systemie Extranet sędzia ma obowiązek w czasie 12 godzin po zakończonych zawodach dokonać ostatecznego zapisu w systemie

W przypadku nie stosowania się sędziego zawodów do § 13 w/w regulaminu będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Zarząd KS Podkarpackiego ZPN