Kategorie
Aktualności

Komunikat KS PZPN 13.12.2016 r.

Komunikat KS PZPN 13.12.2016 r.

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na aktualny okres szkoleniowy – Zima 2017:

  1. Reprymenda vs kartka – polityka dyscyplinarna czyli kary indywidualne zgodne z literą i duchem Przepisów Gry
  2. Ręka – aktualne wytyczne KS PZPN
  3. SPA/DOGSO – kryteria oceny, zapisy i interpretacje
  4. Masowe konfrontacje – zapobieganie, gaszenie i karanie
  5. Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz kończenia części gry
  6. Ochrona wizerunku sędziego – na boisku i poza nim

Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce, dla sędziów oraz obserwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego cyklu szkoleniowego (grudzień 2016 – maj 2017).

Wiosną Centralna Komisja Szkoleniowa przedstawi kolejne tematy do realizacji w ramach letniego cyklu szkoleniowego (czerwiec – listopad 2017).