Kategorie
Aktualności

Informacja Wydziału Dyscypliny

Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN zwraca się z prośbą do Szanownych Sędziów wszystkich okręgów i podokręgów o szczegółowe i wyczerpujące opisy w sprawozdaniach sędziego dotyczące:

  1. poważnych rażących fauli,
  2. gwałtownego agresywnego zachowania zawodników,
  3. niewłaściwego zachowania się osób funkcyjnych w strefach technicznych
  4. naruszenia nietykalności cielesnej (sędziego, zawodników, osoby towarzyszącej drużynie, osoby niepożądanej)
  5. każdorazowe upomnienie osób funkcyjnych w strefach technicznych podczas zawodów piłkarskich (nie mylić z usunięciem).

 Zbyt ogólne zapisy prowadzą do rozbieżności w interpretacji przewinienia.

Zarząd KS Podkarpackiego ZPN