Zakończenie meczu

Zgodnie z konkluzjami Polskiego Związku Piki Nożnej ilość dodatkowego czasu gry określa sędzia główny według swojej oceny. Określając doliczony czas sędzia zaokrągli go do pełnych minut w górę (np. 1’25’’ to 2 minuty dodatkowego czasu gry). Zakończenie części meczu nastąpi dokładnie z upływem doliczonego czasu gry pod warunkiem, że w tym czasie nie nastąpiły dodatkowe przerwy w grze wymagające kolejnego doliczenia.

Jeżeli takie przerwy nie nastąpiły to sędzia nie zakończy danej części gry z upływem doliczonego czasu tylko w przypadkach

  • podyktowania rzutu karnego, kończąc zgodnie z przepisami gry,
  • posiadania realnej szansy na zdobycie bramki przez zawodnika jednej z drużyn (tzw. sytuacja stuprocentowa), kończąc w chwili zakończenia prowadzonej akcji, chyba że zakończy się ona podyktowaniem rzutu karnego.

W przygotowaniu znajduje się również zapis odnośnie zezwolenia na wykonanie rzutu wolnego, który został podyktowany przed upływem doliczonego czasu gry.
Czy w związku z powyższym sędzia Adam Lyczmański słusznie zakończył mecz równo z upływem doliczonego czasu gry?