Postępowanie z osobami funkcyjnymi zakłócającymi porządek

Warszawa, 15 sierpnia 2014

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zarząd KS PZPN, po warsztatach sędziów zawodowych (12-13 sierpnia 2014, Pruszków) przedstawia konkluzje szkoleniowe dotyczące postępowania z osobami funkcyjnymi zakłócającymi porządek. Konkluzje te przekazujemy do stosowania we wszystkich klasach rozgrywkowych.

Zgodnie z Postanowieniami PZPN „osobom przebywającym w strefach technicznych nie wolno głośno komentować ani krytykować decyzji sędziowskich”. Jak widać, zapis ten łamią nie tylko osoby używające wulgaryzmów czy obrażające uczestników meczu. Sędziowie winni konsekwentnie reagować na bardziej subtelne metody krytyki ich pracy – uporczywe komentowanie decyzji sędziowskich i żądanie ich uzasadnienia, nawet bez wulgaryzmów. Jest to identyfikowane jako mobbing, utrudniający pracę sędziom i wpływający niekorzystnie na wizerunek gry. Dlatego również takie zachowania będą przez sędziów karane.
Sędziowie nie komentują pracy trenerów oraz gry drużyn i tego samego oczekują od drugiej strony. Trenerzy oraz osoby funkcyjne muszą być świadome, że sędzia asystent, sędzia techniczny lub sędzia nie zajmują się na bieżąco tłumaczeniem decyzji sędziowskich trenerom/osobom funkcyjnym, ale mają swoje zadania, na których są skoncentrowani.
Przyjmuje się trzy kroki postępowania z osobami przebywającymi w strefach technicznych zakłócającymi porządek:

  1. Zwrócenie uwagi przez sędziego technicznego/sędziego asystenta niewłaściwie zachowującej się osobie, wraz z poinformowaniem o konsekwencjach niezastosowania się do przekazanej uwagi;
  2. Wezwanie sędziego w celu przekazania ostatniego pouczenia i ostrzeżenia o grożącym tej osobie usunięciu z ławki;
  3. Wezwanie sędziego w celu usunięcia tej osoby poza strefę techniczną, otoczenie boiska, tunel prowadzący do szatni.

W drastycznych przypadkach (wulgarne gesty, krzyki) sędziowie będą – tak jak dotychczas – stosować od razu natychmiastowe usunięcie z ławki, bez wcześniejszych rozmów i ostrzeżeń.

(-) Zbigniew Przesmycki
Przewodniczący KS PZPN