Kiedy gol jest samobójczy?

Wielu obserwatorów mistrzostw świata ma wątpliwości, komu w niektórych sytuacjach należy przypisać autorstwo gola. Postanowiłem zatem przedstawić Państwu kryteria oceniania takich sytuacji.

„Sporne gole. Poradnik” – taki jest tytuł przygotowanego przez UEFA dokumentu, który pomaga rozstrzygać, kto jest autorem gola, i podpowiada, kiedy można uznać, że gol jest samobójczy. Oczywiście jest to poradnik wydany przez UEFA, a nie FIFA, ale praktycznie wyczerpuje on temat w sposób nie budzący większych wątpliwości i nie był kwestionowany przez żadną organizację piłkarską.

Według UEFA przy ustalaniu autora gola należy wziąć pod uwagę, czy strzał na bramkę nastąpił przed interwencją innego zawodnika i czy to zawodnik zagrał piłkę, czy może piłka odbiła się od zawodnika. Jeżeli po rozważeniu tych kryteriów dalej są wątpliwości, autorstwo gola należy przypisać zawodnikowi drużyny atakującej.

Gol jest uznany jako samobójczy, kiedy:

  • Zawodnik nieumyślnie zagrywa piłkę do własnej bramki (np. przez nietrafioną interwencję lub złe podanie do tyłu). To jest ewidentny przypadek, kiedy piłka wpada do bramki w wyniku aktywnego udziału zawodnika drużyny broniącej.
  • Zawodnik zmienia (swoim zagraniem) kierunek strzału przeciwnika (który wyraźnie minąłby cel, gdyby nie to zagranie) i w efekcie piłka wpada do bramki interweniującego zawodnika drużyny broniącej.

Gole, które są zdobywane w wyniku strzału napastnika i następującego potem odbicia czy rykoszetu od zawodnika drużyny broniącej, nie są uznawane za samobójcze. W takich przypadkach zgodnie z filozofią UEFA autorstwo gola powinno być przypisane zawodnikowi drużyny atakującej, który oddał strzał.

Jeżeli w wyniku odbicia się piłki od słupka czy poprzeczki, piłka następnie odbije się od zawodnika drużyny broniącej lub zostanie przez niego zagrana i bezpośrednio wpadnie do jego bramki, to taki gol będzie uznawany jako samobójczy.

Jeżeli kierunek strzału na bramkę został nieumyślnie zmieniony przez współpartnera zawodnika strzelającego i piłka wpadnie do bramki, to autorstwo takiego gola należy przyznać autorowi strzału na bramkę. Jeżeli piłka po strzale nie zmierza w kierunku bramki, ale w wyniku odbicia lub zagrania przez współpartnera zawodnika strzelającego piłka jednak wpadnie do bramki, to autorstwo takiego gola należy przypisać zawodnikowi drużyny atakującej, który jako ostatni dotknął piłkę.

Jeśli piłka po strzale w kierunku bramki drużyny przeciwnej wpada do niej po zagraniu czy odbiciu piłki przez współpartnera zawodnika drużyny atakującej, autorstwo gola powinno być przypisane temu zawodnikowi, który swoim aktywnym udziałem zmienił kierunek lotu piłki.

Autorstwo gola powinno być stwierdzone w raporcie sędziego, jeżeli to konieczne – po konsultacji z delegatem UEFA, obserwatorem UEFA i trenerami drużyn. W przypadku kontrowersji/wątpliwości, kiedy nie ma zgody co do autorstwa gola, przedstawiciel techniczny UEFA ustala jego autora po zapoznaniu się z zapisem telewizyjnym ujęć z różnych kamer.

źródło: rostkowski.blog.onet.pl