Polecany artukuł

Nabór kandydatów na sędziów

sedzia_pilkarski

Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie
ogłasza

NABÓR KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ.

DOKUMENTY APLIKACYJNE DO POBRANIA:
PODANIE
OŚWIADCZENIE

Podanie oraz oświadczenie kandydata o niekaralności prosimy składać do dnia 31.12.2016 r. na adres:

KOLEGIUM SĘDZIÓW
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KROŚNIE
ul. Bieszczadzka 1, skr. poczt. 109
38-400 Krosno

Więcej szczegółów na stronie kurs sędziowski.

59 pytań o Przepisy Gry

59 aktualnych pytań

Rewolucja w Przepisach Gry, ogłoszona przed rozpoczęciem obecnego sezonu, nadal budzi duże emocje na całym świecie. Do International Board wpłynęło wiele pytań z federacji narodowych z wątpliwościami, prośbami o doprecyzowanie, wyjaśnienie sensu, czy powodów poszczególnych zmian. Prezentujemy pierwszą część tej korespondencji z IFAB, co na pewno przyda się każdemu – na co dzień stosującym nowe przepisy i uczącym ich zawodników, trenerów i kibiców. Rewolucja w Przepisach Gry, ogłoszona przed rozpoczęciem obecnego sezonu, nadal budzi duże emocje na całym świecie. Do International Board wpłynęło wiele pytań z federacji narodowych z wątpliwościami, prośbami o doprecyzowanie, wyjaśnienie sensu, czy powodów poszczególnych zmian. Prezentujemy pierwszą część tej korespondencji z IFAB, co na pewno przyda się każdemu – na co dzień stosującym nowe przepisy i uczącym ich zawodników, trenerów i kibiców.

Art. 1 – Pole gry

Dlaczego nie zezwala się, aby wewnątrz pola gry z naturalną trawą znajdowały się fragmenty sztucznej nawierzchni?
Spowodowane jest to względami bezpieczeństwa. Do gry na sztucznej i naturalnej nawierzchni potrzebne są różne rodzaje obuwia, zwłaszcza przy mokrej nawierzchni. Istnieje też niebezpieczeństwo, że „granice” między naturalną a sztuczną nawierzchnią mogłyby stać się nierówne i niebezpieczne.

Dlaczego w Praktycznych Wskazówkach sugeruje się, że np. w przypadku braku chorągiewki rożnej gra powinna być kontynuowana?
IFAB chce promować piłkę nożną, w szczególności na najniższych poziomach i np. przy braku chorągiewki (chorągiewek) rożnej (rożnych) zawody można bez problemu kontynuować. Sytuacja taka musi zostać odnotowana w sprawozdaniu po odbytych zawodach.

Dlaczego zezwolono na umieszczanie niekomercyjnych emblematów na chorągiewkach rożnych?
IFAB stosuje te same standardy, które dotyczą piłek. Klub lub organizator rozgrywek może umieścić swoje logo na fladze (ale nie na drzewcu flagi!), jeżeli nie ma ono charakteru komercyjnej reklamy.

Art. 2 – Piłka

Dlaczego Art. 2 jest jedynym, który nie został w ogóle zmieniony?
IFAB uważnie przeanalizował słownictwo, i poza kilkoma korektami w angielskim tekście, Artykuł ten nie wymagał żadnych zmian, jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną.

Art. 3 – Zawodnicy

Dlaczego pojawił się kolejny zapis o tym, że zawodów nie wolno kontynuować, gdy jedna z drużyn liczy mniej niż siedmiu zawodników, skoro w dotychczasowych Przepisach można było ten zapis interpretować jako część Artykułu?
Do tej pory zapis znajdujący się w Przepisach miał charakter rekomendacji IFAB – że zawody nie powinny być kontynuowane jeżeli jedna z drużyn liczy mniej niż siedmiu zawodników. Pozostawiono narodowym federacjom możliwość wprowadzenia innych uregulowań, jednak większość tego nie uczyniła. Przepis zawsze podkreślał, że zawody nie mogły rozpoczynać się, jeżeli drużyna liczyła mniej niż siedmiu zawodników, wobec tego logicznym jest, że te samo rozstrzygnięcie powinno obowiązywać podczas meczu.

Dlaczego w świetle obecnych Przepisów zarządza się rzut wolny bezpośredni, jeżeli zawodnik rezerwowy lub osoba funkcyjna wpływa na grę lub przeciwnika, a dotąd zarządzany był rzut wolny pośredni?
Narasta problem z wpływaniem na grę lub przeciwnika przez rozgrzewających się rezerwowych (za linią bramkową) lub przez osoby funkcyjne, dlatego trzeba zniechęcać do takich zachowań. Rzut wolny bezpośredni (względnie rzut karny, jeżeli do przewinienia doszło w polu karnym osoby popełniającej przewinienie) jest surową sankcją – to w szczególności ważne, jeżeli zawodnik rezerwowy lub osoba funkcyjna wejdą w pole karne i pozbawią przeciwnika bramki. Zgodnie z zasadą fair play przyznanie rzutu karnego przywraca drużynie poszkodowanej straconą okazję do zdobycia bramki.

Dlaczego sędzia może obecnie uznać bramkę, jeżeli ktoś inny niż zawodnik dotknął piłkę, która następnie wpadła do bramki?
Zmiana ta została dokonana zgodnie z duchem fair play i stosowaniem zasady korzyści. Wobec tego jeżeli ktoś lub coś dotyka piłkę, która następnie wpada do bramki, tak zdobyta bramka powinna zostać uznana (o ile obrońcom nie uniemożliwiono interwencji), ponieważ tego oczekuje świat futbolu. Np. jeżeli zawodnik rezerwowy/osoba funkcyjna próbują bez powodzenia pozbawić przeciwnika bramki, a piłka mimo to wpada do bramki, uznanie takiego gola jest klarownym przykładem fair play. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której bramkę traci przeciwnik.

Art. 4 – Ubiór zawodników

Dlaczego zmieniono słownictwo przy zapisie dotyczącym taśm na getrach, wprowadzając „inne materiały”?
Zmiana ta została wprowadzona ze względu na fakt, iż niektórzy zawodnicy nosili materiały, które nie były taśmami (np. skarpety na kostki), a które miały inny kolor niż getry.

Dlaczego zawodnikowi, który przypadkowo zgubił ochraniacz lub but, zezwala się na kontynuowanie gry?
Nie fair byłoby wymaganie od zawodnika, który przypadkowo zgubił ochraniacz lub but, aby przerwał grę. Wydaje się rozsądnym umożliwienie zawodnikowi kontynuowanie gry do najbliższej przerwy w grze – wtedy powinien on uzupełnić zdekompletowane wyposażenie.

Dlaczego w Art. 4 można znaleźć wzmiankę o końcówkach nogawek spodenek, w odniesieniu do używania spodenek mięśniowych/rajtuz?
Artykuł powinien być adekwatny do nowoczesnej piłki nożnej i obecnej mody. Jako że obecnie firmy projektują spodenki się z innymi końcówkami nogawek niż właściwy kolor spodenek, jasnym jest, że spodenki mięśniowe/rajtuzy mogą być tego koloru co spodenki lub ich obszycie. Jedno zastrzeżenie: cała drużyna musi nosić jednakowy kolor.

Zasada ta NIE odnosi się do koszulek – kolor koszulek termoaktywnych musi być taki sam, jak główny kolor rękawka koszuli – jest to ważne przy wyłapywaniu przewinień takich, jak zagranie piłki ręką.

Dlaczego zawodnik po wymianie ubioru może powrócić w czasie toczącej się gry?
Ogólnie uznano, że nie fair była sytuacja, gdy zawodnik schodził z pola gry w celu zmiany obuwia, spodenek, koszulki itd… i został sprawdzony przez jednego z sędziów, ale musiał czekać do najbliższej przerwy w grze, nim sędzia zezwolił mu na powrót na boisko. Natomiast nie było takiego czekania w wypadku zawodników wracających na boisko po kontuzji. Ta zmiana w Art. 4 eliminuje sytuacje, które często stanowiły źródło konfliktu między zawodnikami i sędziami. Teraz zawodnik musi czekać na sygnał od sędziego, który zezwoli na powrót na boisko.

Art. 5 – Sędzia

Dlaczego dodano sformułowanie „opuścił pole gry po zakończeniu połowy” do sytuacji, gdy sędzia nie może już zmienić decyzji?
Jest to spowodowane faktem, że były przypadki, w których sędziowie, podczas przerwy między połowami, zmieniali decyzje podjęte przed gwizdkiem kończącym połowę (powołując się na zapis, że gra nie została wznowiona).

Dlaczego obecnie sędzia może wykluczyć zawodnika przed rozpoczęciem zawodów?
Dzięki takiej zmianie sędzia ma władzę do wykluczenia zawodnika przed zawodami za poważne, niewłaściwe zachowanie popełnione np. podczas rozgrzewki na polu gry lub w tunelu prowadzącym na pole gry. Do tej pory takiego zawodnika sędzia opisywał wyłącznie w sprawozdaniu. Ale przecież jeśli np. dwóch zawodników pobije się przed meczem, dopuszczenie ich do gry byłoby fatalne dla wizerunku futbolu i grożące kolejnymi niekontrolowanymi zachowaniami w czasie meczu.

Dlaczego sędzia może wykluczyć zawodnika przed rozpoczęciem zawodów, a nie może udzielić mu napomnienia?
Przewinienia karane czerwonymi kartkami są poważne i zawodnicy, którzy się ich dopuścili nie powinni brać udziału w zawodach. Udzielanie żółtych kartek przed zawodami byłoby skomplikowane, ponieważ widzowie w momencie rozpoczęcia zawodów nie wiedzieliby, czy dany zawodnik został już napomniany. Dlatego lepiej, aby tego rodzaju przewinienia były opisywane w sprawozdaniu.

Wiele lat temu zmieniono Art. 5, zabraniając udzielania pomocy medycznej na polu gry i w ten sposób zapobiegając niesportowym zachowaniom zachowaniom zawodników, którzy symulowali kontuzję w celu przerwania gry, marnowania czasu itp. Dlaczego teraz zostało to zmienione?
IFAB nie chce powracać do starych czasów, kiedy takie zachowania miały miejsca, ale uznaje również, że nie fair jest sytuacja, gdy zawodnik doznaje kontuzji w wyniku ataku karanego żółtą lub czerwoną kartką, a potem musi opuścić pole gry – bo to stawia w korzystniejszej sytuacji drużynę, której zawodnik przewinił. Zmiana ta ma na celu próbę wypośrodkowania, zgodnie z fair play między obiema tymi racjami. Jednak pomoc/ocena powagi kontuzji musi zostać dokonana szybko, w innym przypadku kontuzjowany zawodnik będzie musiał, tak jak dotychczas, opuścić pole gry.

Dlaczego w Przepisach Gry znalazło się odniesienie do „ducha gry”?
Sędziowie powinni stosować Przepisy Gry prawidłowo, ale z czuciem i zdrowym rozsądkiem, by tworzyć pozytywną atmosferę na polu gry. Kluczowym jest, aby praca sędziów wytwarzała pozytywną atmosferę i była dopasowana do emocji i wymogów stawianych przez każde zawody, bez względu na poziom rozgrywkowy. Sędziując niższe ligi sędziowie muszą kierować się zdrowym rozsądkiem, podejmując decyzję, czy zawody można rozpocząć, mimo wystąpienia drobnego problemu związanego z polem gry lub jego wyposażeniem. IFAB stoi na stanowisku, że sędzia powinien próbować poprowadzić zawody, chyba że istnieje niebezpieczeństwo wobec uczestników zawodów.

Dlaczego zapis dotyczący popełnienia kilku przewinień w tym samym czasie został zmieniony?
Stary zapis stanowił, że w przypadku, gdy doszło do kilku przewinień w tym samym czasie, grę należało wznowić rzutem sędziowskim. Jednak to rozwiązanie prowadziło do dużej konsternacji w środowisku piłkarskim w sytuacji, gdy np. jeden zawodnik zagrywał piłkę ręką, a jego przeciwnik popełniał poważny rażący faul – sędzia jednego z nich wykluczał, a grę wznawiał rzutem sędziowskim.

Świat futbolu oczekuje – i jest to zgodne ze zdrowym rozsądkiem – że gdy dojdzie do kilku przewinień w tym samym czasie, należy ukarać najpoważniejsze z nich. Decyzja o tym, które przewinienie było najpoważniejsze, zależeć będzie od:

 • Sankcji dyscyplinarnych – np. przewinienie karane wykluczeniem jest poważniejsze od tego karanego napomnieniem;
 • Wznowienia gry – przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim jest poważniejsze niż karane rzutem wolnym pośrednim;
 • Charakteru faulu – atak dokonany nogami jest poważniejszy niż zagranie piłki ręką czy ciągnięcie za koszulkę;
 • Skutków taktycznych – przewinienie, które zatrzymuje atak przeciwnika jest poważniejsze od tego, które kończy atak własnej drużyny.

Dlaczego wyszczególniono wyposażenie sędziego?
Celem było wskazanie wyposażenia, które sędzia musi używać i tego, które narodowe federacje mogą zezwolić sędziom na użycie. Ważne jest też, aby było jasne, że żaden elektroniczny sprzęt, niewymieniony w Art. 5 NIE MOŻE być używany przez sędziów: np. kamery i mikrofony (poza zestawem komunikacji sędziów).

Dlaczego dodano kolejny sposób sygnalizacji korzyści?
Wielu sędziów twierdziło, że ciężko się biega z dwiema wyprostowanymi rękami, co zostało potwierdzone przez trenerów lekkiej atletyki. Dlatego sędziowie obecnie mają możliwość pokazywania korzyści również jedną ręką.

Art. 6 – pozostali sędziowie

Jakie jest prawidłowe ustawienie sędziego asystenta podczas rzutu karnego, jeżeli na meczu są również dodatkowi sędziowie asystenci (DSA)?
DSA ustawiony jest na linii bramkowej, obserwuje poruszającego się bramkarza i ocenia, czy cała piłka przekroczyła linię bramkową. Wobec powyższego sędzia asystent zajmuje pozycję na wysokości piłki (będącej na punkcie karnym), ponieważ tu jest linia spalonego. Gdy piłka zostanie odbita przez bramkarza lub odbije się od słupka/poprzeczki, sędzia asystent jest w odpowiednio ustawiony do oceny spalonego.

Art. 7 – Czas trwania zawodów

Dlaczego przerwy na udzielanie pomocy/uzupełnienie płynów dodano do listy powodów do doliczenia czasu?
Związane jest to z wynikami badań medycznych, które jednoznacznie wskazują, że w niektórych warunkach atmosferycznych bardzo ważne jest regularne uzupełnianie płynów. Odniesienie do takich przerw w Art. 7 oznacza, że organizatorzy rozgrywek mogą uwzględnić przerwy na uzupełnienie płynów w swoich regulaminach.

Art. 8 – Rozpoczęcie i wznowienie gry

Czy rozpoczęcie gry może być wykonane przez zagranie piłki do tyłu?
TAK – rozpoczęcie gry może być obecnie wykonane przez zagranie piłki w jakimkolwiek kierunku i w związku z tym oczekuje się od sędziów, żeby nie zezwalali zawodnikom wykonującym rozpoczęcie gry na przybywanie na połowie przeciwnika – obecnie nie ma ku temu żadnego uzasadnienia.

Co oznacza, że piłka wyraźnie poruszyła się?
Coraz częściej pojawia się problem niesportowego zachowania, w szczególności przy wykonywaniu rzutów rożnych, gdy zawodnik tylko dotyka piłkę i niesportowo udaje, że piłka nie jest wprowadzona do gry, umożliwiając współpartnerowi podejście, przejęcie piłki i wprowadzenie piłki w pole karne. Zapis Artykułu obecnie stanowi, że jeżeli piłka nie poruszy się wyraźnie, to nie została wprowadzona do gry. Jeżeli poruszy się wyraźnie, uznaje się, że została wprowadzona do gry, a przeciwnik może zmniejszyć odległość 9,15 m dzielącą go od piłki i zagrać ją lub o nią walczyć.

Dlaczego nie zezwala się sędziom na „zarządzanie” rzutem sędziowskim?
Użyte słownictwo jednoznacznie wskazuje, że sędzia nie ma władzy do decydowania, kto może walczyć o piłkę i gdzie piłka powinna być zagrana.

Jeżeli ze względów fair play zawodnicy uzgodnią, kto z nich ma zagrać piłkę i gdzie zostanie zagrana, sędzia może się zgodzić na takie rozstrzygnięcie, ale taka inicjatywa musi wyjść od zawodników – nie może mieć to charakteru instrukcji od sędziego, jako że rzut sędziowski jest neutralnym sposobem wznowienia gry, który musi być fair wobec obu drużyn.

Art. 9 – Piłka w grze i poza grą

Czy piłka pozostaje w grze, jeżeli odbije się od sędziego asystenta lub dodatkowego sędziego asystenta?

Sędziowie są elementem zawodów i jeżeli którykolwiek z sędziów zostanie trafiony piłką, która nie wyszła całym obwodem poza linię bramkową lub boczną, piłka pozostaje w grze – odnosi się to nie tylko do sędziego, ale również do sędziów asystentów czy dodatkowych sędziów asystentów (nawet jeżeli znajdują się poza polem gry).

Art. 10 – Wyłanianie zwycięzcy

Dlaczego Przepisy Gry stanowią, że sędzia musi przeprowadzić losowanie monetą, żeby zadecydować, na którą bramkę będą wykonywane rzuty z punktu karnego?
Sędziemu nie jest łatwo podjąć wybrać bramkę, zwłaszcza jeżeli za każdą z nich siedzą kibice przeciwnych drużyn. Jeżeli nie zachodzą inne przesłanki (bezpieczeństwo, stan murawy itd.), losowanie monetą jest najbardziej sprawiedliwą metodą i jednocześnie nawiązaniem do losowania przed rozpoczęciem zawodów. Taka praktyka była już wcześniej stosowana przez rozważnych sędziów.

Dlaczego obie drużyny muszą mieć taką samą liczbę zawodników przez cały czas trwania serii rzutów karnych, a nie tylko przed ich rozpoczęciem?
Jeżeli jedna drużyna miała 10 zawodników, a druga 11, to w 11. serii 10-osobowa drużyna miała możliwość desygnowania swojego najlepszego zawodnika (by wykonał swój drugi rzut), podczas gdy u przeciwników strzelał ich jedenasty, najsłabszy zawodnik. Stąd wziął się zapis o redukowaniu liczby zawodników. Do tej zasada ta stosowana była tylko przed rozpoczęciem serii rzutów z punktu karnego, obecnie obowiązuje przez cały okres wykonywania rzutów. Dotyczy sytuacji, w których drużyna straciła zawodnika z powodu kontuzji, choroby, czy wykluczenia z gry.

Dlaczego sędzia nie musi wiedzieć, jaka jest kolejność wykonywania rzutów i jakie są numery wykonawców rzutów przed ich rozpoczęciem?
Kolejność, w jakiej zawodnicy wykonują rzuty karne, jest tylko elementem taktyki drużyn. Obowiązkiem sędziego jest nadzorowanie, żeby żaden zawodnik nie wykonał rzutu karnego powtórnie, zanim wszyscy jego współpartnerzy nie wykonali po pierwszym rzucie.

Czy kontuzjowany zawodnik znajdujący się poza polem gry i otrzymujący pomoc w momencie, gdy sędzia kończy zawody, może wziąć udział w serii rzutów z punktu karnego?
Tak, każdy zawodnik, który tymczasowo znalazł się poza polem gry zgodnie z Przepisami (kontuzja, wymiana wyposażenia itd.) może brać udział w serii rzutów z punktu karnego. Jednakże, po końcowym gwizdku nie można dokonać wymiany.

Kiedy rzut z punktu karnego uznany jest za rozstrzygnięty? Czy wykonawca może zdobyć bramkę po paradzie obronnej lub odbiciu piłki?

Rzut karny, podczas serii rzutów z punktu karnego, uznaje się za rozstrzygnięty wtedy, gdy piłka przestanie się poruszać (również w sytuacji, gdy bramkarz ją złapie), lub kiedy wyjdzie poza grę, lub gdy wykonawca dopuścił się przewinienia. Zmieniono definicję, ponieważ dotychczasowa było dwuznaczna, np. w sytuacji, gdy bramkarz odbił piłkę i nadal poruszała się ona w kierunku bramki, powstawała wątpliwość, czy nadal piłka jest „w grze”.

Przepis stanowi, że każdy zawodnik wykonuje RZUT karny. Oznacza to, że wykonawca nie może zagrać piłki po raz drugi (nawet jeżeli odbije się ona od słupka, poprzeczki czy bramkarza).

Kiedy można zastąpić bramkarza i kto go może zastąpić?
Bramkarza można zastąpić w każdej chwili. Zrobić to może być jeden z zawodników uprawnionych do wykonywania rzutów karnych lub zawodnik rezerwowy (pod warunkiem, że drużyna nie wykorzystała w pełni liczby przysługujących jej wymian) lub zawodnik wyłączony przez swój zespół z serii rzutów z punktu karnego dla zrównania liczby zawodników obu drużyn. Bramkarz zastąpiony przez innego z wykonawców rzutów karnych może wykonać swój rzut karny. Bramkarz zastąpiony przez rezerwowego lub zawodnika wyłączonego z serii rzutów nie może wykonać rzutu karnego.

Co powinien zrobić sędzia, jeżeli zawodnik chce opuścić pole gry podczas serii rzutów z punktu karnego?
Sędzia musi ostrzec zawodnika, że nie zezwoli na zwłokę i że zawodnik musi powrócić na czas, żeby wykonać swój rzut karny (tj. do czasu aż wszyscy pozostali zawodnicy wykonali swoje rzuty). W innym przypadku taki rzut karny sędzia zapisze jako nietrafiony. Zapis taki ma zapobiegać różnym zachowaniom nie fair, jak np. schodzenie w celu otrzymania wskazówek taktycznych od trenerów, opóźnianie rzutów dla wywarcia presji na przeciwniku, czy nawet ustawianie meczów.

Art. 11 – Spalony

Czy zawodnik znajdujący się na linii środkowej może zostać uznany za spalonego?
NIE – linia środkowa jest linią neutralną przy ocenie spalonego – zawodnik musi znajdować się na połowie przeciwnika, żeby zostać uznanym za spalonego.

Czy dłonie/ręce zawodnika uznawane są za część ciała zawodnika przy ocenie spalonego?
Dłonie lub ręce nie są brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej. Dotyczy to wszystkich zawodników, włącznie z bramkarzami. Takie podejście cieszy się uznaniem sędziów asystentów i pomaga im w ocenie spalonego, jako że asystentom ciężko jest zauważyć ułożenie dłoni/rąk.

Przepis stanowi teraz, że rzut wolny pośredni z tytułu spalonego może być wykonany z połowy zawodnika drużyny przewiniającej. Dlaczego jest to możliwe?

Jest to możliwe, ponieważ:

 • Zawodnik NIE MOŻE przebywać na POZYCJI spalonej na własnej połowie,
 • Zawodnik MOŻE zostać ukarany z tytułu SPALONEGO na własnej połowie, jeżeli wróci na nią po wcześniejszym przebywaniu na pozycji spalonej.

Z wyjątkiem przewinień w polu bramkowym, wszystkie pozostałe rzuty wolne wykonywane są z miejsca popełnienia przewinienia. Wobec tego logicznym jest, aby ta sama zasada odnosiła się do rzutu wolnego zarządzonego z tytułu spalonego.

Czy zawodnik, który bierze udział w grze, po tym jak piłka została odbita lub po jej obronie, może zostać uznany za spalonego?
TAK – przeszkadzanie przeciwnikowi lub branie udziału w grze po odbiciu się piłki lub jej obronie, stanowi ewidentne przewinienie z tytułu spalonego, jeżeli zawodnik wcześniej przebywał na pozycji spalonej.

Jak długo uznaje się zawodnika drużyny broniącej, który opuścił pole gry podczas akcji drużyny atakującej, za przebywającego na linii bramkowej w odniesieniu do oceny spalonego?
Nie fair była sytuacja, w której zawodnik drużyny broniącej, który opuścił pole gry (często na skutek kontuzji) pozostawał „aktywny” na linii bramkowej do najbliższej przerwy w grze – zwłaszcza, że gra może toczyć się długo bez przerwy. Zmiana definicji jasno wskazuje, że gdy piłka zostanie kopnięta w stronę linii środkowej i opuści pole karne, dotychczasową fazę akcji należy uznać za zakończoną, a zawodnik drużyny broniącej nie jest już uznawany za „aktywnego” dla oceny spalonego. Ta zasada wymaga czujności od sędziów asystentów oraz dobrej komunikacji między sędzią i asystentem.

Jak zawodnik drużyny atakującej może odnieść korzyść z powrotu na pole gry, nie będąc jednocześnie uznanym za spalonego?

Zawodnik może powrócić na pole gry bez wiedzy drużyny przeciwnej, że taka sytuacja zaistniała i następnie może otrzymać podanie lub zaatakować przeciwnika.

Jeżeli zawodnik zostanie ukarany z tytułu spalonego, nie można zastosować korzyści i w związku z tym nie zachodzi potrzeba udzielenia mu napomnienia.

Czy zawodnik drużyny atakującej przebywający wewnątrz bramki może zostać ukarany z tytułu spalonego?
Tak, jeżeli zawodnik dopuści się przewinienia z zakresu spalonego.

Art. 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie

Czy jeżeli odgwizdane przewinienie wiąże się z kontaktem można zarządzić rzut wolny pośredni?
NIE – jeżeli w związku z przewinieniem (również gra niebezpieczna) doszło do kontaktu z przeciwnikiem, sędzia musi zarządzić rzut wolny bezpośredni.

Jeżeli sędzia stosuje korzyść za przewinienie karane wykluczeniem (również za drugą żółtą kartkę), a zawodnik, który dopuścił się przewinienia, bierze później aktywny udział w grze, dlaczego grę należy wznowić rzutem wolnym pośrednim?
Poprzedni zapis stanowił, że gdy zawodnik popełnił przewinienie karane wykluczeniem, ale przeciwnik miał realną szansę zdobycia bramki, sędzia mógł zastosować korzyść. Jednak winny zawodnik nie był wykluczony do najbliższej przerwy w grze, co oznacza, że np. mógł po chwili zdobyć bramkę lub zapobiec stracie bramki. Jest to nie fair – bo przecież zawodnik ten powinien znajdować się już boiskiem. Nowy zapis obliguje sędziego do przerwania gry i wykluczenia winnego, jeśli tylko weźmie on udział w grze. Grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim, chyba że nastąpi przewinienie na rzut wolny bezpośredni. Zasada ta dotyczy wszystkich wykluczeń – zarówno bezpośrednich, jak i po drugiej żółtej kartce.

Dlaczego zmieniły się zapisy dotyczące żółtej kartki za zagranie piłki ręką?
Niektórzy sędziowie interpretowali każdą rękę jako „uniemożliwienie przeciwnikowi wejścia w posiadanie piłki” i każda ręka karana była przez nich żółtą kartką – a nie taki był sens Przepisów.
Jeżeli zagranie piłki ręką wpływa na przeciwnika, powinno być klasyfikowane jako faul – jeżeli zatrzymuje lub wpływa na korzystną akcję, to karą dla winnego zawodnika jest żółta kartka.

Jak można ocenić atak jako gwałtowne agresywne zachowanie, jeżeli nie doszło do kontaktu między zawodnikami?
Art. 12 stanowi, że „próba kopnięcia” i „próba uderzenia” są przewinieniami – wobec czego przewinienia, których zawodnik próbował się dopuścić, powinny być karane. Fakt, że przeciwnik robi unik i dlatego nie zostaje uderzony lub kopnięty, nie oznacza, że nie doszło gwałtownego, agresywnego zachowania. Próba użycia przemocy musi być karana wykluczeniem, jako że w piłce nożnej nie ma miejsca na takie zachowania.

Dlaczego uderzenie/trafienie czyjejś twarzy lub głowy (gdy zawodnicy nie walczą o piłkę) uważane jest za gwałtowne agresywne zachowanie?
Środowisko piłkarskie oczekuje, że należy karać wykluczeniem kogoś, kto celowo uderza przeciwnika w głowę lub twarz. Uderzenie w głowę lub twarz niesie za sobą potencjalnie duże niebezpieczeństwo, dlatego – poza przypadkami, w których atak wykonany jest z minimalną siłą – takie zachowania są karane wykluczeniem. To ma działać zniechęcać do takich nieakceptowalnych działań.

Dlaczego przewinienie przeciwko komuś, kto nie jest przeciwnikiem, karane jest obecnie rzutem wolnym bezpośrednim? Czy słowne okazywanie niezadowolenia /używanie ordynarnego języka należy traktować tak samo?
Jeżeli np. zawodnik uderza współpartnera, zawodnika rezerwowego, osobę funkcyjną, lub co gorsza sędziego, są to poważne przewinienia. Dotychczasowe wznawianie gry tylko rzutem pośrednim wskazywało, że mniejszą wagę takiego przewinienia. Ten zapis nie obejmuje słownego okazywania niezadowolenia z decyzji sędziego albo używanie obelżywego języka – bo winny nie wchodzi w kontakt fizyczny z poszkodowanym.

Jak sędzia powinien wznowić grę po przerwaniu jej z tytułu słownego okazywania niezadowolenia z decyzji sędziego lub używania ordynarnego języka?
Jeżeli sędzia przerywa grę, aby ukarać zawodnika za słowne okazywanie niezadowolenia/używanie obelżywego języka, wznawia się ją rzutem wolnym pośrednim.

Dlaczego można przyznać rzut wolny za przewinienie, które miało miejsce poza polem gry?
Należy wyobrazić sobie dwóch zawodników, którzy wypadli poza pole gry w ramach „normalnej” akcji i jeden z nich trzyma drugiego uniemożliwiając mu powrót na pole gry i odzyskanie piłki. Dla wszystkich będzie czymś oczywistym, gdy sędzia przerwie grę i pokaże winnemu zawodnikowi żółtą kartkę. Jednak nikt sposób się zgodzi, że gra winna być wznowiona rzutem sędziowskim. Przyznanie rzutu wolnego z linii ograniczającej boisko, w miejscu będącym najbliżej miejsca, w którym doszło do przewinienia, jest tym, czego oczekuje środowisko piłkarskie. Jeżeli takie miejsce znajduje się wewnątrz pola karnego zawodnika, który dopuścił się przewinienia, sędzia zarządzi rzut karny.

Dlaczego zmieniono „potrójną karę” za pozbawienie przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki?
Głównym powodem jest fakt, że przyznanie rzutu karnego rzeczywiście „przywraca” realną szansę na zdobycie bramki, która nie była kontynuowana ze względu na dokonany faul. Odczucia są takie, że rzut karny, czerwona kartka i późniejsza dyskwalifikacja zawodnika (stąd ta „potrójna kara”) były zbyt surową karą. Dlatego czerwona kartka została zastąpiona żółtą kartką, ale tylko dla sytuacji, w których napastnik ma realną szansę na zdobycie bramki, a obrońca próbuje zagrać piłkę lub walczy z napastnikiem o piłkę.

Czy przy DOGSO wszystkie przewinienia w polu karnym obecnie karane są tylko napomnieniem?
NIE – zapis zmienił się wyłącznie dla sytuacji z zakresu DOGSO, które mają miejsce w polu karnym, a zawodnik, który dopuścił się przewinienia próbuje zagrać piłkę lub atakuje przeciwnika w walce o piłkę. Wykluczenie nadal obowiązuje w poniższych sytuacjach:

 • zagranie piłki ręką,
 • trzymanie, popychanie i pociąganie (jako że te przewinienia nie wynikają z walki o piłkę),
 • niepodejmowanie walki o piłkę, np. celowe podstawienie nogi,
 • przewinienie w sytuacji, w której nie istniała możliwość zagrania piłki.

Czy DOGSO poza polem karnym może być karane napomnieniem?
NIE – w odróżnieniu od rzutu karnego, rzut wolny nie stanowi realnej szansy na zdobycie bramki. Wobec czego nie „przywraca” realnej szansy na zdobycie bramki, której zawodnik został pozbawiony przez przewinienie. Sankcje dyscyplinarne podejmowane we wszystkich przypadkach DOGSO poza polem karnym muszą być wykluczeniem.

Art. 13 – Rzuty wolne

Jaka jest różnica między „uniemożliwianiem” wykonania a „przechwytywaniem” rzutu wolnego?
Jeżeli zawodnik drużyny broniącej będący zbyt blisko miejsca rzutu wolnego, uniemożliwia jego wykonania, musi być ukarany napomnieniem. Jednakże jeżeli zawodnik decyduje się na szybkie wykonanie rzutu wolnego, gdy przeciwnik znajduje się bliżej niż 9,15 m, i po tym jak rzut został wykonany przeciwnik wejdzie w posiadanie piłki (choć pierwotnie przebywał bliżej niż 9,15 m od niej), sędzia gry nie przerywa. Jest to dozwolone zachowanie, a to wykonawca rzutu poniósł ryzyko szybkiego wznowienia gry.

Art. 14 – Rzut karny

Kiedy rzut karny uznaje się za rozstrzygnięty?
Rzut karny uznaje się za rozstrzygnięty, gdy piłka przestanie się poruszać (włączając sytuację, w której zatrzyma ją bramkarz) lub gdy opuści pole gry lub gdy sędzia przerwie grę.

Dlaczego nieprzepisowe jest wykonywanie zwodów taktycznych przez wykonawcę rzutu karnego i czemu zarządza się rzut wolny pośredni, nawet jeżeli zawodnik zdobędzie bramkę?
Zawodnik, który celowo zatrzymuje się po dobiegnięciu do piłki i wtedy wykonuje zwody taktyczne, zyskuje przewagę i celowo łamie Przepisy. Jest to świadome niesportowe zachowanie, które musi być karane żółtą kartką. Zawodnik, który popełnia takie przewinienie nie zasługuje na drugą szansę na zdobycie bramki. Takie ostrzejsze karanie powinno zniechęcić do podejmowania takich działań, są one bowiem ciężkie do dostrzeżenia.

Dlaczego bramkarz, który łamie Przepisy podczas wykonywania rzutu karnego i powoduje powtórzenie rzutu karnego, musi zostać ukarany napomnieniem?
Jeżeli bramkarz opuści linię bramkową zbyt wcześnie (lub złamie jakikolwiek inny przepis), może bezpośrednio wpłynąć na wynik rzutu. Wprowadzenie żółtej kartki dla niego jest zbieżne z surowszymi karami dla wykonawców. Również to powinno odstraszać bramkarzy przed zbyt wczesnym opuszczaniem linii bramkowej.

Dlaczego zawodnicy, którzy wchodzą w pole karne zbyt wcześnie nie są karani napomnieniami?
Naruszenie Przepisów przez bramkarza lub wykonawcę rzutu mogą bezpośrednio wpłynąć na wynik rzutu karnego, podczas gdy zbyt szybkie wejście w pole karne pozostałych zawodników nie wpływa na to bezpośrednio. Dlatego ich przewinienia to nie są uważane za tak poważne.

Dlaczego zarządza się rzut wolny pośredni za zagranie piłki do tyłu?
Przepis wymaga, żeby piłka została zagrana do przodu – jeżeli warunek ten nie jest spełniony, procedura nie została dopełniona i – jako że bramka nie została zdobyta – zarządza się rzut wolny pośredni. Nawet jeżeli „bramka” zostanie zdobyta po tym, jak piłka z rzutu karnego została zagrana do tyłu, nie powoduje to powtórzenia rzutu, jako że bramka nie została zdobyta bezpośrednio
z tego rzutu.

Art. 15 – Wrzut

Dlaczego zmieniono brzmienie zapisu dotyczącego rąk?
Zapis został przeformułowany, aby podkreślić, że piłka musi zostać wrzucona obiema rękami, a wrzucanie jedną ręką, podczas gdy drugą ręką zawodnik nadawał piłce kierunek, jest niedozwolone.

Art. 16 – Rzut od bramki

Dlaczego słowo „nieruchomo” zostało podkreślone jako zmiana w Art. 16?

To jedno z najdziwniejszych odkryć, których dokonał IFAB w czasie pracy nad rewizją Przepisów. Odkryto, że nigdzie nie było dotąd zapisane, że piłka musi być nieruchoma (nie może się poruszać) podczas wykonywania rzutu od bramki. Najpewniej do wypadło z definicji wiele lat temu, gdy – dla walki z marnowaniem czasu –zapisywano, że rzut od bramki może zostać wykonany z każdego miejsca pola bramkowego.

Art. 17 – Rzut rożny

Dlaczego znajduje się tu odniesienie do zdobycia „bramki samobójczej” z rzutu rożnego, skoro jest to prawie niemożliwe?
Przepisy powinny odnosić się do wszystkich możliwych sytuacji. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że na śliskim boisku i przy bardzo mocnym wietrze, taka sytuacja może mieć miejsce.

Tłum. DP

Źródło: Sędzia Nr 2 (64) 2016, str. 12-17

Klip – nowe przepisy

Jaką decyzję powinien podjąć sędzia analizując to zdarzenie?


odpowiedź str. 89 Przepisy Gry

Listopadowe Szkolenie Sędziów i Obserwatorów

Podkarpacki-ZPN

25 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie w Jarosławiu (Biblioteka Państwowej Wyższej  Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza Jarosław ul. Czarnieckiego 16), które prowadzić będzie  Sędzia ekstraklasy (do ustalenia). Temat zajęć „DOGSO/SPA„: DOGSO (ang. Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity) – jest to po prostu „pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki” i karane jest jak wiadomo czerwoną kartką. SPA (ang. Stopping a Promising Attack) – jest to „przerwanie korzystnej akcji” i karane jest żółtą kartką.

Uczestnikami są:

 • sędziowie: KS OZPN Jarosław,KS OZPN Krosno, Sędziowie Podokregu Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola
 • sędziowie III i IV  ligi KS Podkarpackiego ZPN, oraz Klasy O Okręgów i Podokręgów
 • obserwatorzy KS Podkarpackiego ZPN
 • pozostali sędziowie z Podkarpacia są również mile widziani.

Przyjazd uczestników 17:45, czas trwania szkolenia około 2 h.

OBECNOŚĆ SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ Kolegium Sędziów Krosno OBOWIĄZKOWA !!!

Źródło: kspodkarpackizpn.pl

Koniec rundy

logo_ozpn

Informujemy, że odwołane pojedyncze mecze oraz cała ostatnia kolejka z jesieni zostaną rozegrane na wiosnę przed rundą wiosenną.

Tym samym runda jesienna na ten rok została zakończona.

Źródło: OZPNKrosno.net.pl

Obsada 16 | 11-13.11.2016 r.

Obsada 16

Koleżanki i Koledzy ze względu na liczne zmiany godzin rozgrywanych zawodów a co za tym idzie, również potrzebę dokonywania istotnych zmian w obsadzie sędziowskiej proszę o jej dogłębną analizę do czwartkowych godzin wieczornych.


11.11.2016 r. (piątek)

Kl. „A” sen. – g. 12:00

Victoria Kobylany – Polonia Kopytowa                                              Aleksander, Kosiek, Kozioł

LKS Lubatówka – Karpaty Klimkówka                                              Podgórski, Kolbusz, Majewski J.


UWAGA: WSZYSTKIE MECZE OZPN KROSNO W DNIU 13.11.2016 ZOSTAŁY ODWOŁANE

13.11.2016 r. (niedziela)

Kl. „A” sen. – g. 12:00

Płomień Zmiennica – Jawornik Czarna                                              Kozioł, Kolbusz, Żebracki

Iskra Iskrzynia – Gimball Tarnawa                                                     Rak Sł., Witkoś, Bąk

Orzeł Bieździedza – Ostoja Kołaczyce                                                Kosiek, Aleksander, Smoleń T.

Obsada 15 | 05/06.11.2016 r.

Obsada 15

Koleżanki i Koledzy ze względu na liczne zmiany godzin rozgrywanych zawodów a co za tym idzie, również potrzebę dokonywania istotnych zmian w obsadzie sędziowskiej proszę o jej dogłębną analizę do piątkowych godzin wieczornych.


05.11.2016 r. (sobota)

Kl. Okręg. jun. i jun. młodszych – g. 11:00 i 13:00

Gaudium Łężyny – Przełom Besko                                            Kosiek, Aleksander, Kozioł


06.11.2016 r. (niedziela)

Kl. Okręg. sen. – g. 13:00

OKS Markiewicza – Partyzant Targowiska                                Kosiek, Aleksander, Majewski Kon. w pierwotnym terminie (6 listopada, 13:00) odwołany ze względu na zły stan boiska

Kl. „A” sen. – g. 13:00

Wisłoka N. Żmigród – LKS Lubatówka                                       Kolbusz, Sokołowski, Szczepanik Daw.

Orzeł Faliszówka – LKS Moderówka                                          Rak, Podgórski, Żebracki

Kl. „B” sen. – g. 11:00

Brzozovia Brzozów – LKS Olszanica                                          Majewski J., Mocek

Jasiołka Świerzowa – LKS Górki                                                Kardaś, Tyrcha, Urbanek

Zorza 03 Łubienko – Czardasz Osiek J.                                    Witkoś, Węgrzyniak

Koniczynka Krosno – Jasiołka Szebnie                                    Kozioł, Bąk

Wisłoka Niegłowice – Liwocz Brzyska                                       Dykas J., Nitka